ХЭЛ ЯРИА БА ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬ НАСНЫ ХОЛБОО

Ведийн зурхайд хэл яриа, хоол, унд, хөрөнгө санхүүг нэгэн адил гэр буюу 2р гэр захиран удирддаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь үнэн, зөв, эерэг, эелдэг яриатай, хоол унд зөв байж гэмээ нь хөрөнгө санхүүгийн байдал эерэг, сайн байх боломжтойг илэрхийлдэг. Эсрэгээрээ хэл яриа бүдүүлэг, хараал, доромжлол, худал, муу үгийг хэлэх, хоол унд буянлаг биш нүгэлтэй мөн […]

ХЭЛ ЯРИА БА ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬ НАСНЫ ХОЛБОО Read More »