Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 6
Users Today : 28
Users Yesterday : 35
Total Users : 9156
Views Today : 40
Views Yesterday : 82
Доор PDF файл байдлаар татаж авах хаяг байна. Хэмжээ нь 1,3MB. Чин бишрэлийн үйлчлэл зүтгэлийн рашаан (Нэгдүгээр хэсэг)   Вриндаванагийн зургаан Госвамид  өргөсөн залбирал нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау локанам хита-каринау трибхуване манйау шаранйакарау радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри джива гопалакау   “Зургаан Госвами— Шри Санатана Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха даса Госвами, Шри Джива Госвами болон Шри Гопала Бхатта Госвами нарын өмнө бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөнөм би. Тэд бүхий л хүмүүсийн сайн сайхан байдал, ач тусын төлөөнөө шашны  мөнхийн зарчмуудыг тогтоох гэж  бүхий л ариун гэгээн бичээсүүдийг маш нарийн тодорхойгоор судалсан билээ. Энэ учраас тэдний  алдар цуу нь  бүхий л гурван ертөнц даяар түгэн тархсан бөгөөд тэд үргэлжид гопи нарын зан төлөвт автан умбадаг хийгээд Радха болон Кришнагийн трансцендент хайрын албанд үйлчлэн зүтгэж байдаг учраас бид тэднээс аврал ивээлийг эрэх ёстой.” Өмнөх үг               “Чин бишрэлийн рашаан” бол  Шрила Рупа Госвами Прабхупадагийн санскрит хэл дээр  бичсэн Бхакти-расамрита-синдху номын хураангуйлал юм. Шрила Рупа Госвами бол Бурхан Чаитанйа Махапрабхугийн шууд шавь
№ Номын нэрс 1 Мацаг барихуйн учир шалтгаан хийгээд түүний ач тус (pdf) ТАТАХ 2 Төгс төгөлдөр асуултууд болон төгс төгөлдөр хариултууд (pdf) ТАТАХ 3 Төрөх үхэхийн нөгөө талд (pdf) ТАТАХ 4 Суръя намаскар/Нарны мөргөл (орос хэл дээр / rar) ТАТАХ 5 Бхагавад-гита анх айлдсан төрхөөрөө(1,2,3-р бүлэг, ) ТАТАХ 6 Бхагавад-гита анх айлдсан төрхөөрөө(4,5,6,7-р бүлэг) ТАТАХ 7 Бурханы илгээлт (pdf) ТАТАХ 8 Yнэлэхийн аргагүй бэлэг (pdf) ТАТАХ 9 Гита-Махатмяа(pdf) ТАТАХ 10 Бхагават Гитагийн тухай (pdf) ТАТАХ 11 Карма (pdf) ТАТАХ  12  АЧАРЬЯ-ВАЙШНАВУУДЫН ДУУНУУД ТАТАХ  13  Бурхан Чайтаньягийн сургаал ТАТАХ
Scroll to Top