Author name: Bold Sukh

БУРХАНЛАГ ЗАМЫН БОСГО ӨНДӨР

Хүн эс ухаалаг аваас тэрээр Кришнад үл бууж өгдөг. Тиймээс ч Чайтанья-чаритамритад, кришна йеи бхаже сей бада чатура хэмээн өгүүлсэн. Чатура гэдэг нь маш ухаалаг гэсэн утгатай. Нийгэм дэхь тэргүүн зэргийн оюун ухаант хүмүүс нь Кришна ухамсрыг хүлээн авч чаддаг. Харин хоёрдугаар зэргийнхэн биш. Гуравдугаар зэргийнхний тухай бүр юу ч ярилтгүй. Гуравдугаар зэргийн хүмүүс нь […]

БУРХАНЛАГ ЗАМЫН БОСГО ӨНДӨР Read More »

БҮЖИГЛЭХ НЬ СУГАР ГАРИГИЙН ХҮЧИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ

Сугар нь хайрын гариг юм. Тэрээр мэдрэхүйнүүдийг удирддаг. Амьд бодгаль нь хайргүйгээр амьдарч чадахгүй. Сугар гариг төөрөг зурхай дээр сул байрлалтай байх аваас тухайн хүн өөрийн сэтгэл хөдлөлөө мэдрэмжээ хуваалцаж чаддаггүй. Жишээ нь тэр өөрийн хайрыг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Энэ нь түүнд маш амаргүй байх агаад энэ байдал нь түүнийг эвдэж эхлэдэг… Нэг нь хайрыг

БҮЖИГЛЭХ НЬ СУГАР ГАРИГИЙН ХҮЧИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ Read More »

ОЛОН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГИЙГ ХЭМНЭХ НЬ

Сократ нь муни буюу агуу сэтгэгч байсан. Гэвч жинхэнэ үнэнийг тийм муни нар нь зөвхөн олон олон төрөлтийн дараагаар танин ойлгодог. “Бхагавад-гитад” (7.19) Кришна айлдахдаа, бахунам жанманам анте гьянаван мам прападйате васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах буюу “Олон олон төрөлт, үхлийн дараагаар төгс мэдлэгийг ологч нь Надад өөрийгөө даатгадаг. Учир нь тэрээр Намайг шалтгаан

ОЛОН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГИЙГ ХЭМНЭХ НЬ Read More »

КРИШНАГИЙН БАДАМЛЯНХУАН ӨЛМИЙ ДАХЬ ТЭМДГҮҮД БА ТЭДГЭЭРИЙН ТАЙЛБАР

Сканда-Пуранд, Кришнагийн бадамлянхуан өлмийд байдаг тэмдгүүд болон тэдгээрийн тайлбаруудыг өгүүлсэн байдаг. ~Баруун өлмий дахь тэмдгүүд: Арвайн үр нь Кришнагийн бадамлянхуан өлмийд үйлчлэн зүтгэснээр чин бишрэлтэн нь бүхий л төрлийн амьдралын сайн сайхан зүйлийг хүлээн авахыг бэлэгддэг. Галт хүрд нь Кришнагийн бадамлянхуан өлмийг бясалгах чин бишрэлтний дотоод сэтгэлийн зургаан дайсныг устган дарахыг бэлэгддэг. Шүхэр нь Түүний

КРИШНАГИЙН БАДАМЛЯНХУАН ӨЛМИЙ ДАХЬ ТЭМДГҮҮД БА ТЭДГЭЭРИЙН ТАЙЛБАР Read More »

ХҮЛЦЭНГҮЙ ШИНЖ ЧАНАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Аль болох бага ярихыг хичээх. Өөрийн ажлыг л хийх, бусдын хэрэгт үл оролцох Санал шүүмжийг талархалтайгаар, баяртайгаар хүлээх авах, бусдын алдаа дутагдлыг үл ажиглах Гомдоолт, шударга бус байдлыг хариу үйлдэл үзүүлэлгүйгээр хүлээж авах Таныг үл хайхарч байгаад, таныг мартсанд, таныг хайрлахгүй байгаад тайван хандах, Бусдад таалагдах гэж хичээх хэрэггүй ба бусад хүмүүсийн гайхашралыг төрүүлэх гэж

ХҮЛЦЭНГҮЙ ШИНЖ ЧАНАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Read More »

Scroll to Top