Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 7
Users Today : 29
Users Yesterday : 35
Total Users : 9157
Views Today : 41
Views Yesterday : 82
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур нь арван долоодугаар зууны дунд хагаст төрсөн Кришнагийн ухамсрын багш шавийн хэлхээнд хамаарах аугаа номын багш юм. Энэ дууныхаа тухай тэрээр: “Бүх анхаарлаа төвлөрүүлээд брахма-мухуртын цаг мөчид энэ гайхамшигт мөргөл залбирлыг өөрийн номын багшид хандан чангаар дуудан уншсан хүн үхэх мөчдөө Вриндаваны Эзэн Бурхан Кришнад шууд үйлчлэн зүтгэх боломжийг олж авах болно” хэмээн өгүүлжээ.

1

самсара-даванала-лидха-лока

транайа карунйа-гханагхатвам

праптасйа калйана-гунарнавасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Номын багштан нь өршөөл хишгийн далайгаас ариун адислалыг утган авах бөлгөө. Асган цутгах хур борооны үүл аюулт их ойн түймрийг даран унтраах мэт номын багштан материаллаг ахуйн дүрэлзэн асах гал дөлийг унтрааж, энэ аймшигт түймэрт автсан олон олон хүмүүсийг авардаг билээ. Ийм номын багш нь гайхамшигт сайн чанарын далай хийгээд түүний бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

2 

махапрабхох киртана-нритйа-гита-

вадитра-мадйан-манасо расена

романча-кампашру-таранга-бхажо

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Бурхан Чайтаниа Махапрабхугийн санкиртан хөдөлгөөн нь номын багштаны зуурдын бус баяр жаргалын үндэс бөгөөд тэрээр заримдаа ариун гэгээн нэр алдрыг давтан уншиж, заримдаа онгод хөөрөлд автан бүжиглэж, заримдаа дуулан, хөгжмийн зэмсэг дээр тоглодог билээ. Түүний ухаан бодол нь цэвэр чин бишрэлийн ариун рашаанаар цэнгэн баясах ба иймээс ч түүний биеийн үс үе үехэн босох хийгээд бие нь чичрэн дагжиж, нүднээс нь нулимсан бороо цувах бөлгөө. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

3 

шри-виграхарадхана-нитйа-нана

шрингара-тан-мандира-маржанадау

йуктасйа бхактамш ча нийунжато ‘ пи

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Сүмд залрах Шри Шри Радха-Кришнад мөргөх үйлэнд үргэлжид автан байх номын багштан энэ үйлэнд өөрийн шавь нарыг татан оруулах бөлгөө. Тэд Бурхан Шүтээндээ гайхамшигт гоёмсог хувцас сэлтийг өмсгөж, гоёл чимэглэлийг зүүх ба Тэдний сүмийг нь угаан цэвэрлэх болон өөр бусад төрлийн үйлчлэл зүтгэлийг үйлдэн Бурхан Танаа мөргөдөг билээ.

Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

4

чатур-видха-шри-бхагават-прасада-

свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан

критваива трптим бхажатах садаива

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Номын багштан нь Кришнад гайхамшигт амтат дөрвөн төрлийн хоол хүнсийг өргөх бөгөөд чин бишрэлтэнгүүд бхагават-прасад амтлан байхыг хараад сэтгэл бүрэн ханан баяр хөөрт автах бөлгөө. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

5

шри-радхика-мадхавайор апара-

мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам

прати-кшанасвадана-лолупасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Номын багштан нь Радхика, Мадхава нарын хайр дурлалын тоо томшгүй олон наадам цэнгэлийн тухай хүүрнэл, Тэдний ариун гэгээн нэр алдар, Тэдний шинж чанар, дүр төрхийн талаарх өгүүллийг сонсохыг ямагт тэсч ядан хүсэх ба мөн Тэднийг магтан дуулахад үргэлжид бэлэн байх бөлгөө. Номын багш ийнхүү тасралтгүй цэнгэн наадахыг тэсч ядан хүсдэг тул ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

6

никунжа-йуно рати-кели-сиддхйаи

йа йалибхир йуктир апекшанийа

татрати-дакшйад ати-валлабхасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам 

Номын багштан Бурхан Кришнад машид эрхэм бөлгөө. Учир нь тэрээр нэн авъяаслагаар гопи нарт тусладаг хийгээд гопи нар нь өөрсдийн ер бусын ур чадварыг гарган Радха-Кришна нарын хайрын тоглоом наадмыг төгс төгөлдөрт нь хүргэхийн тулд Вриндаваны гүн шугуйд олон янзын бэлтгэлийг базаадаг билээ. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

7 

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир

уктас татха бхавйата эва садбхих

кинту прабхор йах прийа эва тасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Номын багштанд Дээд Бурхантай эн тэнцүү хүндэтгэл бишрэлийг үзүүлэх хэрэгтэй билээ. Учир нь тэрээр Түүний тун ойрын албат нь бөлгөө. Чухамхүү чингэж бүхий л бурханыг танихуй судар номууд айлдсан байдаг. Энэхүү заавар сургаалыг бүх аугаа ариун гэгээнтнүүд даган мөрддөг билээ. Номын багш нь Шри Хари/Кришна/-гийн жинхэнэ төлөөлөгч хийгээд чухам ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.

8 

йасйа прасадад бхагават-прасадо

йасйапрасадан на гатих куто ‘ пи

дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам

ванде гурох шри-чаранаравиндам

Кришнагийн адислал өршөөлийг зөвхөн номын багшийн өршөөл хишгээр хүртэж чадюу. Түүний өршөөл хишиггүйгээр төгс төгөлдөрт хүрэхээр үйлдсэн ямар ч оролдлого чармайлт үр дүнгүй байдаг. Иймээс миний бие нь үргэлжид өөрийн номын багш таныгаа санан дурсаж байх хийгээд алдаршуулан байх ёстой билээ. Өдөрт гурваас доошгүй удаа би вээр өөрийн номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөн залбирмуу.

 

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур нь арван долоодугаар зууны дунд хагаст төрсөн Кришнагийн ухамсрын багш шавийн хэлхээнд хамаарах аугаа номын багш юм. Энэ дууныхаа тухай тэрээр: “Бүх анхаарлаа төвлөрүүлээд брахма-мухуртын цаг мөчид энэ гайхамшигт мөргөл залбирлыг өөрийн номын багшид хандан чангаар дуудан уншсан хүн үхэх мөчдөө Вриндаваны Эзэн Бурхан Кришнад шууд үйлчлэн зүтгэх боломжийг олж авах болно” хэмээн өгүүлжээ. 1 самсара-даванала-лидха-лока транайа карунйа-гханагхатвам праптасйа калйана-гунарнавасйа ванде гурох шри-чаранаравиндам Номын багштан нь өршөөл хишгийн далайгаас ариун адислалыг утган авах бөлгөө. Асган цутгах хур борооны үүл аюулт их ойн түймрийг даран унтраах мэт номын багштан материаллаг ахуйн дүрэлзэн асах гал дөлийг унтрааж, энэ аймшигт түймэрт автсан олон олон хүмүүсийг авардаг билээ. Ийм номын багш нь гайхамшигт сайн чанарын далай хийгээд түүний бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 2  махапрабхох киртана-нритйа-гита- вадитра-мадйан-манасо расена романча-кампашру-таранга-бхажо ванде гурох шри-чаранаравиндам Бурхан Чайтаниа Махапрабхугийн санкиртан хөдөлгөөн нь номын багштаны зуурдын бус баяр жаргалын үндэс бөгөөд тэрээр заримдаа ариун гэгээн нэр алдрыг давтан уншиж, заримдаа онгод хөөрөлд автан бүжиглэж, заримдаа дуулан, хөгжмийн зэмсэг дээр тоглодог билээ. Түүний ухаан бодол нь цэвэр чин бишрэлийн ариун рашаанаар цэнгэн баясах ба иймээс ч түүний биеийн үс үе үехэн босох хийгээд бие нь чичрэн дагжиж, нүднээс нь нулимсан бороо цувах бөлгөө. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 3  шри-виграхарадхана-нитйа-нана шрингара-тан-мандира-маржанадау йуктасйа бхактамш ча нийунжато ‘ пи ванде гурох шри-чаранаравиндам Сүмд залрах Шри Шри Радха-Кришнад мөргөх үйлэнд үргэлжид автан байх номын багштан энэ үйлэнд өөрийн шавь нарыг татан оруулах бөлгөө. Тэд Бурхан Шүтээндээ гайхамшигт гоёмсог хувцас сэлтийг өмсгөж, гоёл чимэглэлийг зүүх ба Тэдний сүмийг нь угаан цэвэрлэх болон өөр бусад төрлийн үйлчлэл зүтгэлийг үйлдэн Бурхан Танаа мөргөдөг билээ. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 4 чатур-видха-шри-бхагават-прасада- свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан критваива трптим бхажатах садаива ванде гурох шри-чаранаравиндам Номын багштан нь Кришнад гайхамшигт амтат дөрвөн төрлийн хоол хүнсийг өргөх бөгөөд чин бишрэлтэнгүүд бхагават-прасад амтлан байхыг хараад сэтгэл бүрэн ханан баяр хөөрт автах бөлгөө. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 5 шри-радхика-мадхавайор апара- мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам прати-кшанасвадана-лолупасйа ванде гурох шри-чаранаравиндам Номын багштан нь Радхика, Мадхава нарын хайр дурлалын тоо томшгүй олон наадам цэнгэлийн тухай хүүрнэл, Тэдний ариун гэгээн нэр алдар, Тэдний шинж чанар, дүр төрхийн талаарх өгүүллийг сонсохыг ямагт тэсч ядан хүсэх ба мөн Тэднийг магтан дуулахад үргэлжид бэлэн байх бөлгөө. Номын багш ийнхүү тасралтгүй цэнгэн наадахыг тэсч ядан хүсдэг тул ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 6 никунжа-йуно рати-кели-сиддхйаи йа йалибхир йуктир апекшанийа татрати-дакшйад ати-валлабхасйа ванде гурох шри-чаранаравиндам  Номын багштан Бурхан Кришнад машид эрхэм бөлгөө. Учир нь тэрээр нэн авъяаслагаар гопи нарт тусладаг хийгээд гопи нар нь өөрсдийн ер бусын ур чадварыг гарган Радха-Кришна нарын хайрын тоглоом наадмыг төгс төгөлдөрт нь хүргэхийн тулд Вриндаваны гүн шугуйд олон янзын бэлтгэлийг базаадаг билээ. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 7  сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих кинту прабхор йах прийа эва тасйа ванде гурох шри-чаранаравиндам Номын багштанд Дээд Бурхантай эн тэнцүү хүндэтгэл бишрэлийг үзүүлэх хэрэгтэй билээ. Учир нь
Scroll to Top