Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 0 7 5
Users Today : 6
Users Yesterday : 22
Total Users : 9075
Views Today : 6
Views Yesterday : 63

Рагхунатха дас Госвами

1

Раса валита-мригакши-маули-маникйа-лакшмих

Прамудита-мураваири-према-вапи-марали

Враджа-вара-вришабханох пунйа-гирвана-валли

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Марлын нүдэт  сайхан охидон титмийн гэрэл цацарсан сувд нь болсон

Машид хөгжилтэй Бурхан Кришнын хайрын нууранд хөвөх хун нь болсон

Вражийн эрхэм хаан Вришабханугийн тэнгэрийн орны ороонго  болсон

Гайхамшигт үзэсгэлэнт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

2

Спхурад-аруна-дукула-дйотитодйан-нитамба

Стхалам абхи вара-кинчи-ласйам улласайанти

Куча-каласа-виласа-спхита-мукта-сара-шрих

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Ташаан дахь гэрэл цацарсан улаан өнгийн торгон дахь

Дангинасан дуутай хонхнууд нь бүжиглэхийг ятган өдөөнө

Энгэр түлхүү цээжиндээ хэлхээтэй сувдан зүүлттэй

Эрхэм үзэсгэлэнт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

3

Сарасиджа-вара-гарбхакхарва-кантих самудйат

Тарунима-гханасарашлишта-каишора-сидхух

Дара-викасита-хасйа-сйанди-бимбадхарагра

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Үнэн том бадамлянхуа цэцгийн цоморлиг шиг

Үнэр тансаг залуу насны тост рашаан шиг

Улаахан бимбын уруулаараа зөөлнөөр инээмсэглэн байх

Уран гоолиг Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

 

4

Ати-чатулатарам там канантар милантам

Враджа-нрипати-кумарам викшйа шанка-кулакши

Мадхура-мриду-вачобхих самстута нетра-бхангйа

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Гүн ойн дунд Враджийн хөнгөмсөг ханхүүтэй учраад

Гүнзгий хайрын нүдээр Радхика Түүнийг ширтнэм

Ингэж эелдэг үг, ичингүй харцаар Түүнийг Өөртөө татах

Ихэмсэг үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

5

Враджа-кула-махиланам прана-бхутакхиланам

Пашупа-пати-гриханйах кришна-ваг-према-патрам

Сулалита-лалитантахснеха-пхуллантаратма

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Хосгүй Враджийн бүсгүйчүүдийн амь сүнс нь болсон

Гопи нарын хатан хаан Яшода, Кришнаг хайрладаг шиг хайраа түүнд зориулсан

Дур булаам Лалитын зүрхэнд хайрын цэцэг дэлгэрүүлсэн

Тун ч үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

6

Ниравадхи са-вишакха сакхи-йутха-прасунаих

Сраджам иха рачайанти ваиджайантим ванате

Агха-виджана-варорах прейаси шрейаси са

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Ойн бөглүү  гүнд Вишакхын хамт одоод

Олон моддоос ургасан ваиджайантигаар  цэцгэн эрхи хийгч

Агха чөтгөрийг дарагч Шри Кришнын хатан цээжнээ суун байх

Аяа тун ч гайхамшигт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

7

Пракатита-ниджа-васам снигдха-вену-пранадаир

Друта-гати харим арат прапйа кундже смитакши

Шравана-кухара-кандум танвати намра-вактра

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Бурхан Кришнын биений анхилам үнэрийг авч, аялгуут лимбийг  сонсоод

Бусад бүхнийг орхин Түүний шугуй тийш яаран гүйж очоод

Инээмсэглэсэн нүдээ хагас аниад, тэргүүнээ  бөхийлгөсөн Түүнд дөхөн очих

Энгүй үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

8

Амала-камала-раджи-спарши-вата-прасите

Ниджа-сараси нидагхе сайам улласинийам

Париджана-гана-йукта кридайанти бакарим

Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну

 Өөгүй цэвэрхэн бадмын үнэрт салхинд сэрүүссэн

Өөрийн цэнгэг нуурын ариун тунгалаг усанд

Зуны намуухан орой Шри Кришнатай наадах

Зураг шиг  үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?

9

Патхати вимала-чета мришта-радхаштакам йах

Парихрита-никхилаша-сантатих катарах сан

Пашупа-пати-кумарах камам амодитас там

Ниджа-джана гана-мадхйе радхикайас таноти

 Материаллаг аз жаргалд хүрэх бүх оролдлогоо орхиод

Маш ариун зүрхтэйгээр бас хайр дүүрэн сэтгэлээр

Энэхүү амтлаг Шри Радхаштакийг унших дуудах хүмүүнийг

Эрхэмсэг Враджийн хаан бээр Радхикийн хүрээлэлд оруулмой

Найруулан орчуулсан: Балабхадра дас

Рагхунатха дас Госвами 1 Раса валита-мригакши-маули-маникйа-лакшмих Прамудита-мураваири-према-вапи-марали Враджа-вара-вришабханох пунйа-гирвана-валли Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Марлын нүдэт  сайхан охидон титмийн гэрэл цацарсан сувд нь болсон Машид хөгжилтэй Бурхан Кришнын хайрын нууранд хөвөх хун нь болсон Вражийн эрхэм хаан Вришабханугийн тэнгэрийн орны ороонго  болсон Гайхамшигт үзэсгэлэнт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 2 Спхурад-аруна-дукула-дйотитодйан-нитамба Стхалам абхи вара-кинчи-ласйам улласайанти Куча-каласа-виласа-спхита-мукта-сара-шрих Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Ташаан дахь гэрэл цацарсан улаан өнгийн торгон дахь Дангинасан дуутай хонхнууд нь бүжиглэхийг ятган өдөөнө Энгэр түлхүү цээжиндээ хэлхээтэй сувдан зүүлттэй Эрхэм үзэсгэлэнт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 3 Сарасиджа-вара-гарбхакхарва-кантих самудйат Тарунима-гханасарашлишта-каишора-сидхух Дара-викасита-хасйа-сйанди-бимбадхарагра Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Үнэн том бадамлянхуа цэцгийн цоморлиг шиг Үнэр тансаг залуу насны тост рашаан шиг Улаахан бимбын уруулаараа зөөлнөөр инээмсэглэн байх Уран гоолиг Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ?   4 Ати-чатулатарам там канантар милантам Враджа-нрипати-кумарам викшйа шанка-кулакши Мадхура-мриду-вачобхих самстута нетра-бхангйа Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Гүн ойн дунд Враджийн хөнгөмсөг ханхүүтэй учраад Гүнзгий хайрын нүдээр Радхика Түүнийг ширтнэм Ингэж эелдэг үг, ичингүй харцаар Түүнийг Өөртөө татах Ихэмсэг үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 5 Враджа-кула-махиланам прана-бхутакхиланам Пашупа-пати-гриханйах кришна-ваг-према-патрам Сулалита-лалитантахснеха-пхуллантаратма Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Хосгүй Враджийн бүсгүйчүүдийн амь сүнс нь болсон Гопи нарын хатан хаан Яшода, Кришнаг хайрладаг шиг хайраа түүнд зориулсан Дур булаам Лалитын зүрхэнд хайрын цэцэг дэлгэрүүлсэн Тун ч үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 6 Ниравадхи са-вишакха сакхи-йутха-прасунаих Сраджам иха рачайанти ваиджайантим ванате Агха-виджана-варорах прейаси шрейаси са Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Ойн бөглүү  гүнд Вишакхын хамт одоод Олон моддоос ургасан ваиджайантигаар  цэцгэн эрхи хийгч Агха чөтгөрийг дарагч Шри Кришнын хатан цээжнээ суун байх Аяа тун ч гайхамшигт Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 7 Пракатита-ниджа-васам снигдха-вену-пранадаир Друта-гати харим арат прапйа кундже смитакши Шравана-кухара-кандум танвати намра-вактра Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Бурхан Кришнын биений анхилам үнэрийг авч, аялгуут лимбийг  сонсоод Бусад бүхнийг орхин Түүний шугуй тийш яаран гүйж очоод Инээмсэглэсэн нүдээ хагас аниад, тэргүүнээ  бөхийлгөсөн Түүнд дөхөн очих Энгүй үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 8 Амала-камала-раджи-спарши-вата-прасите Ниджа-сараси нидагхе сайам улласинийам Париджана-гана-йукта кридайанти бакарим Снапайату ниджа-дасйе радхика мам када ну  Өөгүй цэвэрхэн бадмын үнэрт салхинд сэрүүссэн Өөрийн цэнгэг нуурын ариун тунгалаг усанд Зуны намуухан орой Шри Кришнатай наадах Зураг шиг  үзэсгэлэнт  Шри Радхика намайг хэдийд Өөрт нь зүтгэх боломжийг олгох вэ? 9 Патхати вимала-чета мришта-радхаштакам йах Парихрита-никхилаша-сантатих катарах сан Пашупа-пати-кумарах камам амодитас там Ниджа-джана гана-мадхйе радхикайас таноти  Материаллаг аз жаргалд хүрэх бүх оролдлогоо орхиод Маш ариун зүрхтэйгээр бас хайр дүүрэн сэтгэлээр Энэхүү амтлаг Шри Радхаштакийг унших дуудах хүмүүнийг Эрхэмсэг Враджийн хаан бээр Радхикийн хүрээлэлд оруулмой Найруулан орчуулсан: Балабхадра дас
Scroll to Top