Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 7
Users Today : 29
Users Yesterday : 35
Total Users : 9157
Views Today : 41
Views Yesterday : 82

Tām eva toṣayām āsa pitṛyeṇārthena yāvatā grāmyair manoramaiḥ kāmaiḥ prasīdeta yathā tathā [SB 6.1.64]. Тэр эмэгтэйг харсаны дараа тэрээр 24 цагийн турш түүнийг хүсэл дүүрэн бясалгаж байсан.  Kāmais tais tair hta-jñānā [Bg. 7.20]. Хүсэл тачаалд автах аваас тэрээр оюунаа гээдэг.  Дэлхий тэр чигээрээ хүсэл тачаал дээр оршин тогтнож байна энэ бол материаллаг ертөнц. Яагаад гэвэл би чи бид бүгдээрээ шунал тачаалтай. Миний чиний  хүсэл үл биелэх аваас  чи –  миний би – чиний дайсан болдог.   Би чиний өсөн дэвжихийг харахгүй. Чи ч миний өсөлт хөгжлийг олж харахгүй.

Энэ бол материаллаг ертөнц, атаа жөтөө, хүсэл тачаал.    kāma, krodha, lobha, moha, mātsarya. Энэ бол материаллаг ертөнцийн үндэс суурь тэгээд тэрээр… тэрээр брахмана /нийгмийн оюунлаг давхарга бярман / болохоор бэлтгэгдэж байсан śamo, dama гэхдээ түүний замд шалгалт урган гарсан. Ямар шалгалт вэ? Бүсгүй хүнд дурлан татагдах тиймээс ведийн иргэншилд эмэгтэй хүнийг бурханлаг амьдрал дахь саад гэж үздэг байв. Нийгмийн бүтэц бүхлээрээ зай барих…. эмэгтэй хүнээс:.. чи энэ эмэгтэй хүн бол зүгээр л  эмэгтэй хүн гэж боддоггүй.  Эр хүн ч бас бүсгүй хүн зөвхөн эмэгтэй хүн л буруутай эр хүн биш гэж бүү бод. Эмэгтэй хүн таашаасан нь эр хүн бол таашаагч. Энэ мэдрэмж энэ мэдрэмж л буруутай.  Хэрвээ эр хүн эмэгтэй хүнийг таашаал ханамжийн бай гэж харж байвал тэр эрэгтэй хүн үүнтэй адилаар эмэгтэй хүн эр хүнийг таашаал ханамжийн бай гэж харвал тэр ч бас эрэгтэй хүн юм.  Эмэгтэй хүн бол таашаасан эр хүн бол таашаагч. Таашаал ханамжийн араас явах хүн бүрийг эр хүн гэж үзэх хэрэгтэй.  Иймээс энд хүйс бүр… хүн бүр “за яаж зугаацах вэ ” гэж төлөвлөж  байдаг тиймээс тэр пуруша- таашаагч.  Өөрөөр хэлбэл аль хүйснийх вэ гэдгээс үл хамааран  бид бүгд пракрити – эрчим, Жива – сүнс юм. Аль хүйснийх вэ гэдэг нь зүгээр л гадна өмсгөл юм.

Эх сурвалж:  Энэтхэг улс, Вриндаванад  уншсан Шримад Бхагаватам  лекц 1975 оны 9 сарын 1

http://www.youtube.com/watch?v=BFPHl9XyQUE,

/Шрила Прабхупадагийн дууг хоолойг сонсож Монгол хэл дээр энэ лекцийг дэд гарчигтай уншихыг хүсвэл баруун доод буланд харагдах СС дээр дарж Mongolian хэсгийг сонгож үзэх боломжтой./

Орчуулсан: Туласи Махарани Деви Даси

Tām eva toṣayām āsa pitṛyeṇārthena yāvatā grāmyair manoramaiḥ kāmaiḥ prasīdeta yathā tathā [SB 6.1.64]. Тэр эмэгтэйг харсаны дараа тэрээр 24 цагийн турш түүнийг хүсэл дүүрэн бясалгаж байсан.  Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ [Bg. 7.20]. Хүсэл тачаалд автах аваас тэрээр оюунаа гээдэг.  Дэлхий тэр чигээрээ хүсэл тачаал дээр оршин тогтнож байна энэ бол материаллаг ертөнц. Яагаад гэвэл би чи бид бүгдээрээ шунал тачаалтай. Миний чиний  хүсэл үл биелэх аваас  чи –  миний би – чиний дайсан болдог.   Би чиний өсөн дэвжихийг харахгүй. Чи ч миний өсөлт хөгжлийг олж харахгүй. Энэ бол материаллаг ертөнц, атаа жөтөө, хүсэл тачаал.    kāma, krodha, lobha, moha, mātsarya. Энэ бол материаллаг ертөнцийн үндэс суурь тэгээд тэрээр… тэрээр брахмана /нийгмийн оюунлаг давхарга бярман / болохоор бэлтгэгдэж байсан śamo, dama гэхдээ түүний замд шалгалт урган гарсан. Ямар шалгалт вэ? Бүсгүй хүнд дурлан татагдах тиймээс ведийн иргэншилд эмэгтэй хүнийг бурханлаг амьдрал дахь саад гэж үздэг байв. Нийгмийн бүтэц бүхлээрээ зай барих…. эмэгтэй хүнээс:.. чи энэ эмэгтэй хүн бол зүгээр л  эмэгтэй хүн гэж боддоггүй.  Эр хүн ч бас бүсгүй хүн зөвхөн эмэгтэй хүн л буруутай эр хүн биш гэж бүү бод. Эмэгтэй хүн таашаасан нь эр хүн бол таашаагч. Энэ мэдрэмж энэ мэдрэмж л буруутай.  Хэрвээ эр хүн эмэгтэй хүнийг таашаал ханамжийн бай гэж харж байвал тэр эрэгтэй хүн үүнтэй адилаар эмэгтэй хүн эр хүнийг таашаал ханамжийн бай гэж харвал тэр ч бас эрэгтэй хүн юм.  Эмэгтэй хүн бол таашаасан эр хүн бол таашаагч. Таашаал ханамжийн араас явах хүн бүрийг эр хүн гэж үзэх хэрэгтэй.  Иймээс энд хүйс бүр… хүн бүр “за яаж зугаацах вэ ” гэж төлөвлөж  байдаг тиймээс тэр пуруша- таашаагч.  Өөрөөр хэлбэл аль хүйснийх вэ гэдгээс үл хамааран  бид бүгд пракрити – эрчим, Жива – сүнс юм. Аль хүйснийх вэ гэдэг нь зүгээр л гадна өмсгөл юм. Эх сурвалж:  Энэтхэг улс, Вриндаванад  уншсан Шримад Бхагаватам  лекц 1975 оны 9 сарын 1 http://www.youtube.com/watch?v=BFPHl9XyQUE, /Шрила Прабхупадагийн дууг хоолойг сонсож Монгол хэл дээр энэ лекцийг дэд гарчигтай уншихыг хүсвэл баруун доод буланд харагдах СС дээр дарж Mongolian хэсгийг сонгож үзэх боломжтой./ Орчуулсан: Туласи Махарани Деви Даси
Scroll to Top