Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 1 9 2 2
Users Today : 30
Users Yesterday : 14
Total Users : 1922
Views Today : 65
Views Yesterday : 28
Spread the love
Дхйана – Бясалгалд зориулсан Мантра

ВИДЖАЙЕНАЙУТОРАТХАСТХИТАХ ПРАСАМАНИЙА САМУДРАМАДХЙАТАХ

ПРАДАДАТТАНАЙАНДВИДЖАНМАНЕ СМАРАНИЙО ВАСУДЕВАНАНДАНАХ

Орчуулга:

Бид, далайн гүнээс тодрон гарч ирэх амжилт ялалтын нүд гялбам морин тэргэн дээр залран буй Бурхан Кришна хийгээд Аржуна нар дээр төвлөрөн бясалганам. Бурхан гайхамшигтай, алдар суу нь түгсэн жаал хүүг( бурхны чин бишрэлтэн ) гар дээрээ аваад, өргөн баримуй.

Жапа Мантра:

ДЕВАКИСУТАМ ГОВИНДАМ ВАСУДЕВАМ ДЖАГАТПАТИМ

ДЕХИМ-ТАНЙАМ КРИШНА-ТВА-МАХАМ ШАРАНАГАТАХ

Энэхүү мантраг далай, тэнгис, нуурын эрэг дээр( боломжтой бол Жаганнатха Пурид ) уншиж эхлэгтүн. Мантраг хүүхэдтэй болохоосоо өмнө хэдэн сарын туршид 1 лакх буюу 100,000 удаа унших хэрэгтэй. Ингэснээр танай гэр бүл алдар суу нь түгсэн, сайн хүүтэй болох болно.

Бичсэн:Чандрамукха дас

Орчуулсан: Балабхадра дас

 

Spread the love Дхйана – Бясалгалд зориулсан Мантра ВИДЖАЙЕНАЙУТОРАТХАСТХИТАХ ПРАСАМАНИЙА САМУДРАМАДХЙАТАХ ПРАДАДАТТАНАЙАНДВИДЖАНМАНЕ СМАРАНИЙО ВАСУДЕВАНАНДАНАХ Орчуулга: Бид, далайн гүнээс тодрон гарч ирэх амжилт ялалтын нүд гялбам морин тэргэн дээр залран буй Бурхан Кришна хийгээд Аржуна нар дээр төвлөрөн бясалганам. Бурхан гайхамшигтай, алдар суу нь түгсэн жаал хүүг( бурхны чин бишрэлтэн ) гар дээрээ аваад, өргөн баримуй. Жапа Мантра: ДЕВАКИСУТАМ ГОВИНДАМ ВАСУДЕВАМ ДЖАГАТПАТИМ ДЕХИМ-ТАНЙАМ КРИШНА-ТВА-МАХАМ ШАРАНАГАТАХ Энэхүү мантраг далай, тэнгис, нуурын эрэг дээр( боломжтой бол Жаганнатха Пурид ) уншиж эхлэгтүн. Мантраг хүүхэдтэй болохоосоо өмнө хэдэн сарын туршид 1 лакх буюу 100,000 удаа унших хэрэгтэй. Ингэснээр танай гэр бүл алдар суу нь түгсэн, сайн хүүтэй болох болно. Бичсэн:Чандрамукха дас Орчуулсан: Балабхадра дас  
Scroll to Top