Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 1 9 7 5
Users Today : 14
Users Yesterday : 24
Total Users : 1975
Views Today : 47
Views Yesterday : 43
Spread the love
1. Ведийн зурхайн программ Jagannatha Hora Light 6.0(zip) ТАТАХ
2.

Бие махбодийн төлөв(доша) тодорхойлох аюурведийн программ

ТАТАХ
3.

Вайшнавын тэмдэглэлт баяр ёслол болон мацгийн өдрийг тооцоолон гаргах программ(zip)

ТАТАХ
4 Санкрит галийн  крил фонт ТАТАХ
5  Вэдийн эвлүүлдэг тоглоом ТАТАХ

 

Spread the love 1. Ведийн зурхайн программ Jagannatha Hora Light 6.0(zip) ТАТАХ 2. Бие махбодийн төлөв(доша) тодорхойлох аюурведийн программ ТАТАХ 3. Вайшнавын тэмдэглэлт баяр ёслол болон мацгийн өдрийг тооцоолон гаргах программ(zip) ТАТАХ 4 Санкрит галийн  крил фонт ТАТАХ 5  Вэдийн эвлүүлдэг тоглоом ТАТАХ  
Scroll to Top