Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 7 0 7 5
Users Today : 22
Users Yesterday : 24
Total Users : 7075
Views Today : 26
Views Yesterday : 30
1. Ведийн зурхайн программ Jagannatha Hora Light 6.0(zip) ТАТАХ
2.

Бие махбодийн төлөв(доша) тодорхойлох аюурведийн программ

ТАТАХ
3.

Вайшнавын тэмдэглэлт баяр ёслол болон мацгийн өдрийг тооцоолон гаргах программ(zip)

ТАТАХ
4 Санкрит галийн  крил фонт ТАТАХ
5  Вэдийн эвлүүлдэг тоглоом ТАТАХ

 

1. Ведийн зурхайн программ Jagannatha Hora Light 6.0(zip) ТАТАХ 2. Бие махбодийн төлөв(доша) тодорхойлох аюурведийн программ ТАТАХ 3. Вайшнавын тэмдэглэлт баяр ёслол болон мацгийн өдрийг тооцоолон гаргах программ(zip) ТАТАХ 4 Санкрит галийн  крил фонт ТАТАХ 5  Вэдийн эвлүүлдэг тоглоом ТАТАХ  
Scroll to Top