Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 7
Users Today : 29
Users Yesterday : 35
Total Users : 9157
Views Today : 41
Views Yesterday : 82
Хооллох зуршил Цагаан хоолтон Заримдаа мах иддэг Байнга мах иддэг
Мансууруулах бодис архи Хэзээ ч үгүй Хаяа Ойр ойрхон
Сэтгэл зүйн байдал Тайван цэвэр Янз бүр Будлимтгай
Унтах хэрэгцээ Бага Дунд зэрэг Өндөр
Бэлгийн идэвх Бага Дунд зэрэг Өндөр
Мэдрэмжээ хянах чадвар Сайн Дунд зэрэг Сул
Ярих чадвар Тайван амгалан сандруу Уйтгартай нэг хэвийн
Цэвэр байдал Өндөр Дунд зэрэг Доогуур
Ажиллах байдал

 

Хувиа боддогүй

 

Зөвхөн өөртөө зориулж Залхуу
Уур уцаар Ховор Хаяа Ойр ойрхон
Хүсэл Бага Заримдаа Маш их
Бардам зан Даруу Бага зэрэг эготой Бардам
Сэтгэлээр унах Хэззэ ч үгүй Заримдаа Ойр ойрхон
Хайр Бүхнийг Хувьдаа л Хайрын дутагдалтай
Хүчийрхийлэх зан авир Хэзээ ч үгүй Заримдаа Ойр ойрхон
Мөнгөнд татагдах Бага Заримдаа Маш их
Сэтгэл ханамжтай байдал Ихэвчлэн Үе үе

 

Хэзээ ч үгүй
Уучлах чадвар Амархан уучилдаг Чармайж байж Удаан хугацаагаар гомддог
Төвлөрөлт Сайн Дунд зэрэг Ядмаг
Ой санамж Сайн Дунд зэрэг Ядмаг
Сэтгэлийн тэнхээ Тэнхээтэй Хувирамтгай Сул
Шударга байдал Үргэлж Нөхцөл байдалдаа Ховор
Тайван байдал Ерөнхийдөө Хаяа Ховор
Бүтээмж Өндөр Янз бүр Бага
Бурханлаг сургалт Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй
Тарни мөргөл Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй
Бясалгал Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй
Үйлчлэл Их хэмжээтэй Заримдаа Хэн нэгэнд үйлчилдэггүй
Дүн Цэвэр ариун Хүсэл тачаал Харанхуй мунхаг
 Орчуулсан Т.Цэвэлмаа.

 

Хооллох зуршил Цагаан хоолтон Заримдаа мах иддэг Байнга мах иддэг Мансууруулах бодис архи Хэзээ ч үгүй Хаяа Ойр ойрхон Сэтгэл зүйн байдал Тайван цэвэр Янз бүр Будлимтгай Унтах хэрэгцээ Бага Дунд зэрэг Өндөр Бэлгийн идэвх Бага Дунд зэрэг Өндөр Мэдрэмжээ хянах чадвар Сайн Дунд зэрэг Сул Ярих чадвар Тайван амгалан сандруу Уйтгартай нэг хэвийн Цэвэр байдал Өндөр Дунд зэрэг Доогуур Ажиллах байдал   Хувиа боддогүй   Зөвхөн өөртөө зориулж Залхуу Уур уцаар Ховор Хаяа Ойр ойрхон Хүсэл Бага Заримдаа Маш их Бардам зан Даруу Бага зэрэг эготой Бардам Сэтгэлээр унах Хэззэ ч үгүй Заримдаа Ойр ойрхон Хайр Бүхнийг Хувьдаа л Хайрын дутагдалтай Хүчийрхийлэх зан авир Хэзээ ч үгүй Заримдаа Ойр ойрхон Мөнгөнд татагдах Бага Заримдаа Маш их Сэтгэл ханамжтай байдал Ихэвчлэн Үе үе   Хэзээ ч үгүй Уучлах чадвар Амархан уучилдаг Чармайж байж Удаан хугацаагаар гомддог Төвлөрөлт Сайн Дунд зэрэг Ядмаг Ой санамж Сайн Дунд зэрэг Ядмаг Сэтгэлийн тэнхээ Тэнхээтэй Хувирамтгай Сул Шударга байдал Үргэлж Нөхцөл байдалдаа Ховор Тайван байдал Ерөнхийдөө Хаяа Ховор Бүтээмж Өндөр Янз бүр Бага Бурханлаг сургалт Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй Тарни мөргөл Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй Бясалгал Өдөр бүр Хаяа Хэзээ ч үгүй Үйлчлэл Их хэмжээтэй Заримдаа Хэн нэгэнд үйлчилдэггүй Дүн Цэвэр ариун Хүсэл тачаал Харанхуй мунхаг  Орчуулсан Т.Цэвэлмаа.  
Scroll to Top