Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 8 0 6 2
Users Today : 21
Users Yesterday : 25
Total Users : 8062
Views Today : 33
Views Yesterday : 33

Шрила Прабхупада: “Энэ нь бүхий л зам мөр нэг газар тийш хөтлөнө гэсэн үг биш. Тиймээ, энэ бүхэн Кришнагийн зам мөн. Энэ нь яг л Америкт байдаг бүх зам Америкийн засгийн газарт харьяалагддаг шиг зүйл. Гэвч эндээс, бүх зам ганцхан Сан-Франциско руу хөтлөнө гэсэн дүгнэлтэд хүрч болох уу?

Чин бишрэлтнүүд нь Кришна тийш биечлэн хүрч очдог. Харин имперсоналистууд нь Кришнагийн биеэс үүсэн гардаг Брахманы гэрэл туяанд хүрч очдог. Энэ замууд аль аль нь Кришнад харьяалагддаг ч зорилгууд нь нэгэн адил биш. Материаллаг орчлон дээр амьдралын 8 400 000 төрлийн амьдралын хэлбэр байдаг. Тэдгээр тус бүрд хөтлөх замууд гэж бий. Энэ бүх замууд нь бүгд Кришнагийнх. Учир нь Тэрээр бүхий л амьд бодгалиудын эцэг юм.”

Хаягрива дас, “Харе Кришнагийн тэсрэлт” номоос орчуулж бэлдсэн: Балабхадра дас

Шрила Прабхупада: “Энэ нь бүхий л зам мөр нэг газар тийш хөтлөнө гэсэн үг биш. Тиймээ, энэ бүхэн Кришнагийн зам мөн. Энэ нь яг л Америкт байдаг бүх зам Америкийн засгийн газарт харьяалагддаг шиг зүйл. Гэвч эндээс, бүх зам ганцхан Сан-Франциско руу хөтлөнө гэсэн дүгнэлтэд хүрч болох уу? Чин бишрэлтнүүд нь Кришна тийш биечлэн хүрч очдог. Харин имперсоналистууд нь Кришнагийн биеэс үүсэн гардаг Брахманы гэрэл туяанд хүрч очдог. Энэ замууд аль аль нь Кришнад харьяалагддаг ч зорилгууд нь нэгэн адил биш. Материаллаг орчлон дээр амьдралын 8 400 000 төрлийн амьдралын хэлбэр байдаг. Тэдгээр тус бүрд хөтлөх замууд гэж бий. Энэ бүх замууд нь бүгд Кришнагийнх. Учир нь Тэрээр бүхий л амьд бодгалиудын эцэг юм.” Хаягрива дас, “Харе Кришнагийн тэсрэлт” номоос орчуулж бэлдсэн: Балабхадра дас
Scroll to Top