Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 6
Users Today : 28
Users Yesterday : 35
Total Users : 9156
Views Today : 40
Views Yesterday : 82
Bhagavat Gita As it is Бхагавад Гита бол дэлхийд алдартай оюуны өвийн сор юм. Бурханы Дээд Бодгаль, Бурхан Кришна өөрийн шавь Аржунаад айлдсан энэхүү Гитагийн долоон зуун хураангуй шүлэг нь өөрийн бодгаль шинжээ танин мэдэхүйн шинжлэх ухаанд суралцахад  тууштай гарын авлага болдог.

Философи хийгээд шашны өөр ямар ч бүтээлүүдэд, ухамсар, өөрийн бодгаль шинж, орчлон ертөнц болоод Дээдийн Дээд Бурханы тухай ийм ойлгомжтой, гүн гүзгий байдлаар тайлбарладаггүй.      

Бхагавад Гитагийн энэхүү Англи орчуулга болон тайлбарыг хийх онцгой эрхийг Бурханы Өршөөлт А.С. Бхактивиданта Свами Прабхупада хүртсэн юм. Тэрээр Ведийн хамгийн тэргүүлэх эрдэмтэн хийгээд багш, мөн, Бурхан Кришнагаас өөрөөс нь эхлээд бодьгаль шинжээ бүрэн танин мэдсэн бурханлаг номын багш нарын тасралтгүй гинжин холбооны өнөөгийн төлөөлөгч билээ. Тиймээс  Гитагийн өөр бусад тайлбаруудаас ялгаатай нь үүнийг ямар ч хольцгүй эсвэл хувь хүний бодол санаа ороогүй гэсэн утгаар анх айлдсан хэвээр нь гэж нэрлэжээ. Энэхүү ном нь эртний хирнээ бүрэн цагаа олсон мэдлэгээрээ урам зориг болоод гэгээрлийг авчирах нь дамжиггүй. 

 

Эх сурвалж:

http://www.chantandbehappy.com/gita/reviews/what_people_have_said.htm

       

Шрила Прабхупада: “Тэрээр манай Бхагавад Гитаг анх айлдсан төрхөөр нь номыг борлуулах  сонирхолтой байгаад би урамтай байна. Та нар бүгд энэ номыг боломжийнхоо хирээр борлуулахыг оролд тэгвэл нь энэ нь манай хөдөлгөөнд маш их хувь нэмэр болно. Энэхүү номыг уншсан аливаа чин сэтгэлтэй хүн манай Кришнагийн Ухамсар ямар бат найдвартай суурин дээр тогтдогийг мэдээд гайхах болно. Кришна Бурханыг үгүйсгэдэг тэр олон утгагүй Бхагавад Гитанууд зүгээр л чулуу хөөлгөж байгаа юм, тиймээс аливаа оюунлаг хүн Кришнагийн Ухамсарын гүн ухааны эх сурвалж мөн чанарыг ойлгох нь гарцаагүй. Тиймээс чадлынхаа хирээр тус номыг борлуул, харин Кришна та нарын энэхүү үйлсэд тань туслах нь гарцаагүй. ” (Шрила Прабхупадагаас Анирудхад бичсэн захидлаас)

  “Any way we can distribute our books is good because anyone who reads our KRSNA book, TLC, NOD, and Bhagavad-gita As It Is, is sure to become a Krishna Conscious person. It is a most valuable service to Krishna to distribute these books.” (Srila Prabhupada in a letter to Damodar).

 “Бид номыг тараан борлуулах ямар ч арга сайн учир нь Кришнагийн номTLC, NOD, Бхагавад Гита анх айлдсан төрхөөр нь зэрэг номнуудыг уншсан хүн бүхэнКр ишнагийн Ухамсартай болно. Эдгээр номыг тараан борлуулах нь Кришнад үйчлэх хамгийн үнэтэй үйлчлэл болно”

Чи эдгээр номын чухалыг ойлгосонд би их баяртай байна.

Бид бүхий л боломжоороо өргөн далайцтайгаар аль  болох олныг түгээхийг чармайцгаая, учир нь энэ нь бат  найдвартай бурханлаг мэдлэг буюу жинхэнэ номлолын үйлс юм.

Бид Кришнагийн философт түшиглэдэг, энэ нь  Кришнагийн бүрэн эрч хүчийг өөртөө агуулдаг учраас, хэрэв бид чин сэтгэлтэй хэвээр байж, энэхүү философийг түгээн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэдэгт итгэлтэй байвал үүний үр нөлөө нь дэлхий дахинд түгэн тархах болно.( Шрила Прабхупадагаас Вахуласвад бичсэн захидлаас)

 

Эх сурвалж:

http://krishna.org/cases-of-srila-prabhupadas-original-bhagavad-gita-please-help-distribute-them/

Дараах утсаар холбогдож ном авч болно. 99132034, 88916883,99265926, 99947521.

Орчуулсан: Ч.Онолбаатар.

Бхагавад Гита бол дэлхийд алдартай оюуны өвийн сор юм. Бурханы Дээд Бодгаль, Бурхан Кришна өөрийн шавь Аржунаад айлдсан энэхүү Гитагийн долоон зуун хураангуй шүлэг нь өөрийн бодгаль шинжээ танин мэдэхүйн шинжлэх ухаанд суралцахад  тууштай гарын авлага болдог. Философи хийгээд шашны өөр ямар ч бүтээлүүдэд, ухамсар, өөрийн бодгаль шинж, орчлон ертөнц болоод Дээдийн Дээд Бурханы тухай ийм ойлгомжтой, гүн гүзгий байдлаар тайлбарладаггүй.       Бхагавад Гитагийн энэхүү Англи орчуулга болон тайлбарыг хийх онцгой эрхийг Бурханы Өршөөлт А.С. Бхактивиданта Свами Прабхупада хүртсэн юм. Тэрээр Ведийн хамгийн тэргүүлэх эрдэмтэн хийгээд багш, мөн, Бурхан Кришнагаас өөрөөс нь эхлээд бодьгаль шинжээ бүрэн танин мэдсэн бурханлаг номын багш нарын тасралтгүй гинжин холбооны өнөөгийн төлөөлөгч билээ. Тиймээс  Гитагийн өөр бусад тайлбаруудаас ялгаатай нь үүнийг ямар ч хольцгүй эсвэл хувь хүний бодол санаа ороогүй гэсэн утгаар анх айлдсан хэвээр нь гэж нэрлэжээ. Энэхүү ном нь эртний хирнээ бүрэн цагаа олсон мэдлэгээрээ урам зориг болоод гэгээрлийг авчирах нь дамжиггүй.    Эх сурвалж: http://www.chantandbehappy.com/gita/reviews/what_people_have_said.htm         Шрила Прабхупада: “Тэрээр манай Бхагавад Гитаг анх айлдсан төрхөөр нь номыг борлуулах  сонирхолтой байгаад би урамтай байна. Та нар бүгд энэ номыг боломжийнхоо хирээр борлуулахыг оролд тэгвэл нь энэ нь манай хөдөлгөөнд маш их хувь нэмэр болно. Энэхүү номыг уншсан аливаа чин сэтгэлтэй хүн манай Кришнагийн Ухамсар ямар бат найдвартай суурин дээр тогтдогийг мэдээд гайхах болно. Кришна Бурханыг үгүйсгэдэг тэр олон утгагүй Бхагавад Гитанууд зүгээр л чулуу хөөлгөж байгаа юм, тиймээс аливаа оюунлаг хүн Кришнагийн Ухамсарын гүн ухааны эх сурвалж мөн чанарыг ойлгох нь гарцаагүй. Тиймээс чадлынхаа хирээр тус номыг борлуул, харин Кришна та нарын энэхүү үйлсэд тань туслах нь гарцаагүй. ” (Шрила Прабхупадагаас Анирудхад бичсэн захидлаас)   “Any way we can distribute our books is good because anyone who reads our KRSNA book, TLC, NOD, and Bhagavad-gita As It Is, is sure to become a Krishna Conscious person. It is a most valuable service to Krishna to distribute these books.” (Srila Prabhupada in a letter to Damodar).  “Бид номыг тараан борлуулах ямар ч арга сайн учир нь Кришнагийн ном, TLC, NOD, , Бхагавад Гита анх айлдсан төрхөөр нь зэрэг номнуудыг уншсан хүн бүхэнКр ишнагийн Ухамсартай болно. Эдгээр номыг тараан борлуулах нь Кришнад үйчлэх хамгийн үнэтэй үйлчлэл болно” “Чи эдгээр номын чухалыг ойлгосонд би их баяртай байна. Бид бүхий л боломжоороо өргөн далайцтайгаар аль  болох олныг түгээхийг чармайцгаая, учир нь энэ нь бат  найдвартай бурханлаг мэдлэг буюу жинхэнэ номлолын үйлс юм. Бид Кришнагийн философт түшиглэдэг, энэ нь  Кришнагийн бүрэн эрч хүчийг өөртөө агуулдаг учраас, хэрэв бид чин сэтгэлтэй хэвээр байж, энэхүү философийг түгээн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэдэгт итгэлтэй байвал үүний үр нөлөө нь дэлхий дахинд түгэн тархах болно.( Шрила Прабхупадагаас Вахуласвад бичсэн захидлаас)   Эх сурвалж: http://krishna.org/cases-of-srila-prabhupadas-original-bhagavad-gita-please-help-distribute-them/ Дараах утсаар холбогдож ном авч болно. 99132034, 88916883,99265926, 99947521. Орчуулсан: Ч.Онолбаатар.
Scroll to Top