Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 8 8 8
Users Today : 19
Users Yesterday : 32
Total Users : 9888
Views Today : 32
Views Yesterday : 43

1. www.fleischverbot.info/petition  Энэ хүү сайт нь цагаан хоолны дэмждйг 10,000 хүний гарын үсгийг цуглуулах зорилготой юм. Цугласан саналын дагуу Копенхагенд болох олон улсын хуралд “өргөдөл бичиж ” барих юм. Та бүхэн санлаа өгөөрэй.

2. www.Youtube.com дээр Копенхагенд болох хуралд чухал нөлөө үзүүлэхүйц Дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтийн алсын төлвийн тухай (Ìàõíû õýðýãëýýíèé õîð õîëáîãäîë) видео бичлэг хийсэн байгаа. Энэхүү үйл ажиллагаа ялж, амжилтанд хүрэхэд туслаарай.Та бүхэн бүгдээрээ 11 сарын 6 наас 30 ны хооронд энэхүү үйл ажилагааг идэвхтэй дэмжиж бүгд саналаа өгөх хэрэгтэй байна.

Хэрвээ энд SMTV ялвал, дэлхийн бүх удирдагч нарт энэхүү бичлэгийг үзүүлэх боломжтой байгаа юм. Мөн тусгайлан энэхүү хуралд оролцож байгаа бүх хүмүүст үзүүлэх боломжтой юм.

Саналаа өгөх заавар:

1. http://www.youtube.com/user/cop15  хаяг руу ороорой.

2. Хамгийн дээр байгаа “Vote” хэсгийг дараарай.

3. Баруун талд байгаа дөрвөлжин хайх хэсэг рүү ороод ‘agriculture’ ба suprememastertv’ мөн ‘facts’ болон ‘animal’ гэсэн зүйлсийг хайж үзнэ.

4. “ANIMAL AGRICULTURE: THE FACTS” гэсэн хэсгийг дарахад дэлгэцийн дунд хэсэгт энэ нь видео хэлбэрээр гарах болно.

5. Бүх л гарч байгаа видеог бүрэн хэмжээгээр дуустал нь үзээрэй. (Энэ үнэхээр чухал шүү)

6. Саналаа өгөхийн тулд баруун талд байгаа ногоон эрхий хурууны тэмдэгтийг дараарай.

Санал өгөх хугацаа 11 сарын 6наас 30 ны хооронд

Ангил тайлбар:

http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=56

1. www.fleischverbot.info/petition  Энэ хүү сайт нь цагаан хоолны дэмждйг 10,000 хүний гарын үсгийг цуглуулах зорилготой юм. Цугласан саналын дагуу Копенхагенд болох олон улсын хуралд “өргөдөл бичиж ” барих юм. Та бүхэн санлаа өгөөрэй. 2. www.Youtube.com дээр Копенхагенд болох хуралд чухал нөлөө үзүүлэхүйц Дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтийн алсын төлвийн тухай (Ìàõíû õýðýãëýýíèé õîð õîëáîãäîë) видео бичлэг хийсэн байгаа. Энэхүү үйл ажиллагаа ялж, амжилтанд хүрэхэд туслаарай.Та бүхэн бүгдээрээ 11 сарын 6 наас 30 ны хооронд энэхүү үйл ажилагааг идэвхтэй дэмжиж бүгд саналаа өгөх хэрэгтэй байна. Хэрвээ энд SMTV ялвал, дэлхийн бүх удирдагч нарт энэхүү бичлэгийг үзүүлэх боломжтой байгаа юм. Мөн тусгайлан энэхүү хуралд оролцож байгаа бүх хүмүүст үзүүлэх боломжтой юм. Саналаа өгөх заавар: 1. http://www.youtube.com/user/cop15  хаяг руу ороорой. 2. Хамгийн дээр байгаа “Vote” хэсгийг дараарай. 3. Баруун талд байгаа дөрвөлжин хайх хэсэг рүү ороод ‘agriculture’ ба suprememastertv’ мөн ‘facts’ болон ‘animal’ гэсэн зүйлсийг хайж үзнэ. 4. “ANIMAL AGRICULTURE: THE FACTS” гэсэн хэсгийг дарахад дэлгэцийн дунд хэсэгт энэ нь видео хэлбэрээр гарах болно. 5. Бүх л гарч байгаа видеог бүрэн хэмжээгээр дуустал нь үзээрэй. (Энэ үнэхээр чухал шүү) 6. Саналаа өгөхийн тулд баруун талд байгаа ногоон эрхий хурууны тэмдэгтийг дараарай. Санал өгөх хугацаа 11 сарын 6наас 30 ны хооронд Ангил тайлбар: http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=56
Scroll to Top