Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 9 3 0
Users Today : 8
Users Yesterday : 24
Total Users : 9930
Views Today : 8
Views Yesterday : 31

Хөг муутай хөгжмийг

Хүчээр нүдээд яах вэ

Үг ойлгохгүй хүмүүнийг

Үглэж сургаад яах вэ

Ая ордоггүй хөгжмийг

Албаар балбаад яах вэ

Аврал мэдэхгүй хүмүүнийг

Аргадаж сургаад яах вэ

 

Гэрийн гадаахь угаадсан дээр

Хэрээ, турлиах цуглана даа

Хээрийн цэнгэг нуурандаа

Хээнцэр хун хөвнө дөө

Баахан улай оловч

Бараан хэрээ чамлана даа

Жаахан замаг төнхөөд л

Цагаахан хун цадчихна даа

Íîìûí ãýãýýí ¿íýíèéã

Íóõàöòàé õ¿ðòýõ õ¿ñýë íü

Àíãèæðàëä õ¿ðýõ çàìûí

Àíõíû àëõàì ìºíºº

Байгаа жаахан зүйлдээ

Баттай ханах сэтгэл нь

Төгст хүрэх замын

Түрүүчийн алхам мөнөө

Балабхадра дас

Хөг муутай хөгжмийг Хүчээр нүдээд яах вэ Үг ойлгохгүй хүмүүнийг Үглэж сургаад яах вэ Ая ордоггүй хөгжмийг Албаар балбаад яах вэ Аврал мэдэхгүй хүмүүнийг Аргадаж сургаад яах вэ   Гэрийн гадаахь угаадсан дээр Хэрээ, турлиах цуглана даа Хээрийн цэнгэг нуурандаа Хээнцэр хун хөвнө дөө Баахан улай оловч Бараан хэрээ чамлана даа Жаахан замаг төнхөөд л Цагаахан хун цадчихна даа Íîìûí ãýãýýí ¿íýíèéã Íóõàöòàé õ¿ðòýõ õ¿ñýë íü Àíãèæðàëä õ¿ðýõ çàìûí Àíõíû àëõàì ìºíºº Байгаа жаахан зүйлдээ Баттай ханах сэтгэл нь Төгст хүрэх замын Түрүүчийн алхам мөнөө Балабхадра дас
Scroll to Top