Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 8 8 7 4
Users Today : 22
Users Yesterday : 26
Total Users : 8874
Views Today : 28
Views Yesterday : 33
1. Шри Кришна Чандра өөрийн зүйрлэшгүй гоо үзэсгэлэнгээрэээ хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг татдагч Шри Радха өөрийн ухаан бодлоороо Шри Кришнагийн  сэтгэлийг татдаг учраас түүнийг Хара хэмээн нэрийддэг.

2. Бүхйи л сайн сайхан чадварыг эзэмшигч Шри Кришна өөрийн сэтгэл булаам сайхан лимбэний эгшгээрээ Радхаг өөртөө татдаг учраас түүнийг Кришна хэмээдэг.

3. Аугаа бодгалиудын өгүүлсэнчлэн Бурхан Хари бадамлянхуа адил нүдтэй Радхаг раса бүжигнээс  авч явсан учраас Радхаг Хара хэмээн нэрлэдэг.

4. Радхатай тоглож байх үед түүний аадар борооны үүл мэт биенээс цацрах хайр нь   алтлаг өнгөтэй байдагч тэрээр  аадар борооны үүл адил л харагддаг. Иймээс түүнийг Кришна гэдэг.

5. Түүний хайрт Шри Радхагийн хүсэлтээр Говардхана уулын ойролцоо Шяама- Кунда хэмээх нуурыг бий болгоод бүхий л ариун гол мөрөн лүү цутгадаг. Үүнийг мэдэх хүн бүр түүнийг Кришна хэмээн алдаршуулдаг.

6. Өөрийн үнэлэхийн аргагүй хайраараа Шри Радха  Ямуна мөрний хөндийд Вриндаван ойд гайхалтай сайхан лилагаа явуулах түүний хайрыг татдаг. Ухаалаг хэн бүр түүнийг Кришна хэмээн дууддаг.

7. Нэгэн удаа Кришна Астра хэмээн нэрлэгдсэн бух дүрт демоныг устгасан. Тэр үед Радха түүнийг хайр дүүрэн “Өө Хари ”хэмээн дууджээ. Иймээс тэрээр Хара хэмээгддэг.

8. Заримдаа Шри Радха Кришнагийн гайхам сайхан лилаг магтан алдаршуулж байхад түүний хоолой сонсогдохоо больдог. Иймээс бурханлаг зам мөрөөр замнах хүн бүр түүнийг Хара хэмээн дууддаг.

9. Нэгэн удаа Шри Кришна Вриндаваны ойд хайр баясал цэнгэлдээ умбан байхдаа лимбээ унгачихжээ. Яг энэ үед Радха түүний лимбийг хулгайлсан иймээс түүнийг Хара хэмээн нэрлэдэг.

 

10. Нэгэн удаа Шри Кришна Радхатай хамт аяга хэлбэрт агуйд оржээ. Иймээс түүнийг Рама гэдэг.

11. Хамгийн өршөөнгүй Шри Радха өдөр бүр хүн бүрт аз жаргал бэлэглэж байдаг учраас түүнийг Хара хэмээдэг .

12. Бүхий л трансцендентал нигүүслэлийн эх булаг Кришнагийн чин бишрэлтэнгүүд түүнийг л баясгахыг хүсэж байдаг. Иймээс Кришнагийн үзэсгэлэнт дүрийг Рама гэдэг.

13. Радхаг Рама гэдэг.Учир нь тэрээр  цэцгэн хэлхээт сайхан ойд лилагаа өрнүүлж байдаг мөн Кришна бол Рама . Иймээс түүнийг Рама гэдэг.

14. Гокула тосгон аймшигт ойн түймэрт нэрвэгдэхэд Шри Кришна түймрийг унтрааж Вражийн иргэдийг баясгасаг учраас түүнийг Рама гэдэг.

15.Шри Кришна Матхура руу Камсагаар толгойлуулсан демонуудыг дарахаар явсан. Харин Радхагийг хүсэлтээр Кришна Вриндаванд буцаж ирсэн. Иймэс түүнийг Хара гэдэг.

16. Шри Кришна вриндаванд буцан ирж вражийн оршин суугчид төдийгүй Шри Радхагийн зовлон шаналалыг гайхамшигтай сайхан лилагаар арилгаж, түүний хайрыг булаасан учраас Нанда  махаражийн хүүг Хари хэмэээн алдаршуулдаг.

 

 

Бэлтгэсэн: Т.Цэвэлмаа

 

1. Шри Кришна Чандра өөрийн зүйрлэшгүй гоо үзэсгэлэнгээрэээ хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг татдагч Шри Радха өөрийн ухаан бодлоороо Шри Кришнагийн  сэтгэлийг татдаг учраас түүнийг Хара хэмээн нэрийддэг. 2. Бүхйи л сайн сайхан чадварыг эзэмшигч Шри Кришна өөрийн сэтгэл булаам сайхан лимбэний эгшгээрээ Радхаг өөртөө татдаг учраас түүнийг Кришна хэмээдэг. 3. Аугаа бодгалиудын өгүүлсэнчлэн Бурхан Хари бадамлянхуа адил нүдтэй Радхаг раса бүжигнээс  авч явсан учраас Радхаг Хара хэмээн нэрлэдэг. 4. Радхатай тоглож байх үед түүний аадар борооны үүл мэт биенээс цацрах хайр нь   алтлаг өнгөтэй байдагч тэрээр  аадар борооны үүл адил л харагддаг. Иймээс түүнийг Кришна гэдэг. 5. Түүний хайрт Шри Радхагийн хүсэлтээр Говардхана уулын ойролцоо Шяама- Кунда хэмээх нуурыг бий болгоод бүхий л ариун гол мөрөн лүү цутгадаг. Үүнийг мэдэх хүн бүр түүнийг Кришна хэмээн алдаршуулдаг. 6. Өөрийн үнэлэхийн аргагүй хайраараа Шри Радха  Ямуна мөрний хөндийд Вриндаван ойд гайхалтай сайхан лилагаа явуулах түүний хайрыг татдаг. Ухаалаг хэн бүр түүнийг Кришна хэмээн дууддаг. 7. Нэгэн удаа Кришна Астра хэмээн нэрлэгдсэн бух дүрт демоныг устгасан. Тэр үед Радха түүнийг хайр дүүрэн “Өө Хари ”хэмээн дууджээ. Иймээс тэрээр Хара хэмээгддэг. 8. Заримдаа Шри Радха Кришнагийн гайхам сайхан лилаг магтан алдаршуулж байхад түүний хоолой сонсогдохоо больдог. Иймээс бурханлаг зам мөрөөр замнах хүн бүр түүнийг Хара хэмээн дууддаг. 9. Нэгэн удаа Шри Кришна Вриндаваны ойд хайр баясал цэнгэлдээ умбан байхдаа лимбээ унгачихжээ. Яг энэ үед Радха түүний лимбийг хулгайлсан иймээс түүнийг Хара хэмээн нэрлэдэг.   10. Нэгэн удаа Шри Кришна Радхатай хамт аяга хэлбэрт агуйд оржээ. Иймээс түүнийг Рама гэдэг. 11. Хамгийн өршөөнгүй Шри Радха өдөр бүр хүн бүрт аз жаргал бэлэглэж байдаг учраас түүнийг Хара хэмээдэг . 12. Бүхий л трансцендентал нигүүслэлийн эх булаг Кришнагийн чин бишрэлтэнгүүд түүнийг л баясгахыг хүсэж байдаг. Иймээс Кришнагийн үзэсгэлэнт дүрийг Рама гэдэг. 13. Радхаг Рама гэдэг.Учир нь тэрээр  цэцгэн хэлхээт сайхан ойд лилагаа өрнүүлж байдаг мөн Кришна бол Рама . Иймээс түүнийг Рама гэдэг. 14. Гокула тосгон аймшигт ойн түймэрт нэрвэгдэхэд Шри Кришна түймрийг унтрааж Вражийн иргэдийг баясгасаг учраас түүнийг Рама гэдэг. 15.Шри Кришна Матхура руу Камсагаар толгойлуулсан демонуудыг дарахаар явсан. Харин Радхагийг хүсэлтээр Кришна Вриндаванд буцаж ирсэн. Иймэс түүнийг Хара гэдэг. 16. Шри Кришна вриндаванд буцан ирж вражийн оршин суугчид төдийгүй Шри Радхагийн зовлон шаналалыг гайхамшигтай сайхан лилагаар арилгаж, түүний хайрыг булаасан учраас Нанда  махаражийн хүүг Хари хэмэээн алдаршуулдаг.     Бэлтгэсэн: Т.Цэвэлмаа  
Scroll to Top