Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 9 3 0
Users Today : 8
Users Yesterday : 24
Total Users : 9930
Views Today : 8
Views Yesterday : 31

– Дамодар бурхны сар

Карттика сарын лаан өргөл

Чатурмасья нь 4 сарын турш  энэтхэгт борооны болон намрын улирлын  туршид үргэлжилдэг. Тус сард вайшнавууд буюу бишрэлтэнгүүд Бурхныг баясгахын тулд тодорхой тэвчил хатамжлалыг үйлддэг.

Уламжлал ёсоор номлогчид болон аялан явах багш нар энэ хугацаанд номлол хийхээ зогсоодог. Одоо үед энэ саруудад  тодорхой хэм хэмжээнд  л хоол идэхийг хүлээн зөвшөөрдөг. Чатурмасын сүүлийн сарыг Карттика гэж нэрлэдэг ба вайшнавуудын хувьд хамгийн ариун сар юм.

Карттика сарын үед Дивали болон Говардхана Пужа гэсэн 2 үндсэн фестивал болдог.

Саччидананда Свами Махараж Харе Кришна хөдөлгөөний  номлогч багш Карттика сарын талаар:

Аравдугаар сараас арван нэгэн сарын хооронд үргэлжлэх /сарны тооллоор/ Карттика сарын үед бишрэлтэнгүүд Бурхан Кришна болон Шримати Радхарани /Бурхан Кришнагийн мөнхийн гэргий/  нарын ариун гэгээн нэр алдар : Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Рама Харе Харе тарнийг уншин өдөр тутмын үйлээ зориулдаг. Уг мантраг хаана ч уншиж болох ба “ Бурханы эрчим  /Радха/, Бурхан /Кришна/ минь намайг танд үйлчлэн зүтгэх боломжийг олгооч” гэсэн утгагыг агуулдаг.

Тус сар монгол оронд 2010 оны 11сарын 22ноос эхэлнэ.

http://www.krishna.com/all-about-karttika

Тайлбар: Дамодара Бурхан нь Бурхан Кришнагийн жаахан хүүгийн дүрт хувилгаан юм.

Картикка сард Бурхан Дамодарад зориулан Дамодараштакам дууг өдөр бүр дуулах нь маш их бурханлаг ач нөлөөтэй.

Бэлтгэсэн: Т.Цэвэлмаа

– Дамодар бурхны сар Карттика сарын лаан өргөл Чатурмасья нь 4 сарын турш  энэтхэгт борооны болон намрын улирлын  туршид үргэлжилдэг. Тус сард вайшнавууд буюу бишрэлтэнгүүд Бурхныг баясгахын тулд тодорхой тэвчил хатамжлалыг үйлддэг. Уламжлал ёсоор номлогчид болон аялан явах багш нар энэ хугацаанд номлол хийхээ зогсоодог. Одоо үед энэ саруудад  тодорхой хэм хэмжээнд  л хоол идэхийг хүлээн зөвшөөрдөг. Чатурмасын сүүлийн сарыг Карттика гэж нэрлэдэг ба вайшнавуудын хувьд хамгийн ариун сар юм. Карттика сарын үед Дивали болон Говардхана Пужа гэсэн 2 үндсэн фестивал болдог. Саччидананда Свами Махараж Харе Кришна хөдөлгөөний  номлогч багш Карттика сарын талаар: Аравдугаар сараас арван нэгэн сарын хооронд үргэлжлэх /сарны тооллоор/ Карттика сарын үед бишрэлтэнгүүд Бурхан Кришна болон Шримати Радхарани /Бурхан Кришнагийн мөнхийн гэргий/  нарын ариун гэгээн нэр алдар : Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Рама Харе Харе тарнийг уншин өдөр тутмын үйлээ зориулдаг. Уг мантраг хаана ч уншиж болох ба “ Бурханы эрчим  /Радха/, Бурхан /Кришна/ минь намайг танд үйлчлэн зүтгэх боломжийг олгооч” гэсэн утгагыг агуулдаг. Тус сар монгол оронд 2010 оны 11сарын 22ноос эхэлнэ. http://www.krishna.com/all-about-karttika Тайлбар: Дамодара Бурхан нь Бурхан Кришнагийн жаахан хүүгийн дүрт хувилгаан юм. Картикка сард Бурхан Дамодарад зориулан Дамодараштакам дууг өдөр бүр дуулах нь маш их бурханлаг ач нөлөөтэй. Бэлтгэсэн: Т.Цэвэлмаа
Scroll to Top