Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 6
Users Today : 28
Users Yesterday : 35
Total Users : 9156
Views Today : 40
Views Yesterday : 82

Хүн төрөлхтөний олон зууны алдаа

 

Заримдаа бид хэн нэгэн ноёнтон дээр очин Бурханы цуг буцахуй сэтгүүлийг уншихыг хүсдэг гэвч хариулт нь НАДАД ЗАВ БАЙХГҮЙ гэж хариулдаг.

Тэд махан бие болон сүнс хоёроо хамт тогтоон барихын тулд мөнгө олох хэрэгтэй гэдэг гэвч СҮНС гэж юу вэ? гэж асуухад тэд хариулж чаддаггүй.

Доктор Мегнатх Саха маш алдартай эрдэмтэн ба чухал уулзалтад явж байлаа гэвч харамсалтай тэрээр явах замдаа машины ослоор нас барав учир нь тэрээр үхлийг хүлээлгэж чадахгүй байлаа.

Иймээс үхлийг Бхагаватад санскрит хэлээр дурантавирийа (тодорхойгүй) хэмээдэг. Хэн нэгэн өөрийгөө нас эцэслэхгүй хэмээн бодох авч үхэл хүн бүрийг л хүлээн байдаг. Энэ амьдралын тань дараа дахин амьдрал буй. Эрхэм та ч үүнийг бас тунгаан бодох хэрэгтэй. Хэн ч энэ бие махбодь хамгаалалтад байна гэж хэлдэггүй, харин Бхагавад Гита-аас Сүнс нь жинхэнэ хүн агаад бие махбодь зөвхөн гадна өмсгөл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй хэмээн сургасан байдаг. Хэрвээ зөвхөн гадна хувцсандаа л анхаарлаа хандуулан жинхэнэ хүнээ эс тоох аваас энэ тэнэглэл ба цаг хугацаагаа дэмий үрж буй хэрэг юм.

Бурханд үйлчлэх аваас бусад бүх зүйлст үйлчилж буй гэсэн үг юм. Учир нь бурхан бүх зүйлс гэхдээ бүх зүйлс бурхан бус. Энэ л яг л модны үндсийг услахад бусад гадаад навч цэцэг услагдахтай болон ходоодоо хоолоор дүүргэхтэй адил. Энэ нь үйлчлэн зүтгэлийн хэм хэмжээ, стандарт юм.

Бурханы зүг буцахуй сэтгүүл 3 дах дугаар 2 дах хэсэг 1956 оны 3-р сарын 16

Махатма ба Махажан сэдвийн хэсэг-ээс

Орчуулсан: Т.Цэвэлмаа

Хүн төрөлхтөний олон зууны алдаа   Заримдаа бид хэн нэгэн ноёнтон дээр очин Бурханы цуг буцахуй сэтгүүлийг уншихыг хүсдэг гэвч хариулт нь НАДАД ЗАВ БАЙХГҮЙ гэж хариулдаг. Тэд махан бие болон сүнс хоёроо хамт тогтоон барихын тулд мөнгө олох хэрэгтэй гэдэг гэвч СҮНС гэж юу вэ? гэж асуухад тэд хариулж чаддаггүй. Доктор Мегнатх Саха маш алдартай эрдэмтэн ба чухал уулзалтад явж байлаа гэвч харамсалтай тэрээр явах замдаа машины ослоор нас барав учир нь тэрээр үхлийг хүлээлгэж чадахгүй байлаа. Иймээс үхлийг Бхагаватад санскрит хэлээр дурантавирийа (тодорхойгүй) хэмээдэг. Хэн нэгэн өөрийгөө нас эцэслэхгүй хэмээн бодох авч үхэл хүн бүрийг л хүлээн байдаг. Энэ амьдралын тань дараа дахин амьдрал буй. Эрхэм та ч үүнийг бас тунгаан бодох хэрэгтэй. Хэн ч энэ бие махбодь хамгаалалтад байна гэж хэлдэггүй, харин Бхагавад Гита-аас Сүнс нь жинхэнэ хүн агаад бие махбодь зөвхөн гадна өмсгөл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй хэмээн сургасан байдаг. Хэрвээ зөвхөн гадна хувцсандаа л анхаарлаа хандуулан жинхэнэ хүнээ эс тоох аваас энэ тэнэглэл ба цаг хугацаагаа дэмий үрж буй хэрэг юм. Бурханд үйлчлэх аваас бусад бүх зүйлст үйлчилж буй гэсэн үг юм. Учир нь бурхан бүх зүйлс гэхдээ бүх зүйлс бурхан бус. Энэ л яг л модны үндсийг услахад бусад гадаад навч цэцэг услагдахтай болон ходоодоо хоолоор дүүргэхтэй адил. Энэ нь үйлчлэн зүтгэлийн хэм хэмжээ, стандарт юм. Бурханы зүг буцахуй сэтгүүл 3 дах дугаар 2 дах хэсэг 1956 оны 3-р сарын 16 Махатма ба Махажан сэдвийн хэсэг-ээс Орчуулсан: Т.Цэвэлмаа
Scroll to Top