Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 0 7 9
Users Today : 10
Users Yesterday : 22
Total Users : 9079
Views Today : 10
Views Yesterday : 63

Ведийн зурхайч Рами Блектийн зөвлөдөг шилдэг аргуудын нэг нь дараахь үгийг өдөрт 10 минут давтан хэлэх явдал байдаг.

“Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”.

Энэхүү үгийг та дэвтэр дээр бичиж болох ба мөн өглөө дөнгөж сэрмэгцээ нүдээ нээлгүйгээр дээрхи үгийг өөртөө сонсогдохоор зөөлхөн дуудаарай. Энэ арга нь сэтгэл гутралаас салахад туслах ба бүхий л өдрийн турш сэтгэл зүйн эерэг төлөвтэй байхад тусладаг.

Энэ үгийг хэлэхдээ та үг тус бүр дээр өргөлт авч хэлж болно. Жишээ нь,

“Өдөр БҮР миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”.

“ӨДӨР бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”.

“Өдөр бүр МИНИЙ АМЬДРАЛ амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”.

“Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам САЙЖИРЧ БАЙНА”.

“Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа УЛАМ УЛАМ сайжирч байна”.

“Өдөр бүр миний амьдрал БҮХИЙ Л ТАЛААРАА улам улам сайжирч байна”.

Өөрөөр хэлбэл та хэмнэлийг өөрчилснөөр тухайн үгийг  илүү ухамсарлалтайгаар хэлэх болно.

***

Амьдралаас баяр баяслыг олж сур. Энэ нь аз жаргалыг урин дуудах хамгийн шилдэг арга юм.

Бенжамин Франклин

Орчуулж бэлдсэн: Балабхадра дас

Ведийн зурхайч Рами Блектийн зөвлөдөг шилдэг аргуудын нэг нь дараахь үгийг өдөрт 10 минут давтан хэлэх явдал байдаг. “Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”. Энэхүү үгийг та дэвтэр дээр бичиж болох ба мөн өглөө дөнгөж сэрмэгцээ нүдээ нээлгүйгээр дээрхи үгийг өөртөө сонсогдохоор зөөлхөн дуудаарай. Энэ арга нь сэтгэл гутралаас салахад туслах ба бүхий л өдрийн турш сэтгэл зүйн эерэг төлөвтэй байхад тусладаг. Энэ үгийг хэлэхдээ та үг тус бүр дээр өргөлт авч хэлж болно. Жишээ нь, “Өдөр БҮР миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”. “ӨДӨР бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”. “Өдөр бүр МИНИЙ АМЬДРАЛ амьдрал бүхий л талаараа улам улам сайжирч байна”. “Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа улам улам САЙЖИРЧ БАЙНА”. “Өдөр бүр миний амьдрал бүхий л талаараа УЛАМ УЛАМ сайжирч байна”. “Өдөр бүр миний амьдрал БҮХИЙ Л ТАЛААРАА улам улам сайжирч байна”. Өөрөөр хэлбэл та хэмнэлийг өөрчилснөөр тухайн үгийг  илүү ухамсарлалтайгаар хэлэх болно. *** Амьдралаас баяр баяслыг олж сур. Энэ нь аз жаргалыг урин дуудах хамгийн шилдэг арга юм. Бенжамин Франклин Орчуулж бэлдсэн: Балабхадра дас
Scroll to Top