Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 8 8 8
Users Today : 19
Users Yesterday : 32
Total Users : 9888
Views Today : 32
Views Yesterday : 43

Хүмүүс Бурханыг хайж байна. Сэтгэгчид гэж нэрлэгдэгчид, аугаа том эрдэмтэд Бурханыг танин мэдэхээр тэмүүлж байна. “Бурхан тийм байж магадгүй, тийм л байж болох юм” гэх мэтчилэн. Яагаад “тийм байж магадгүй” гэж. Та Бурханыг мэдэхгүй байна. Та тэр тухай мэдэхгүй гэдгээ зүгээр л хүлээн зөвшөөр. Яагаад та хууран мэхлээд байгаа юм бэ? “Магадгүй” гэдэг нь би мэдэхгүй ээ гэсэн үг. Гэвч та яагаад “би мэдэхгүй” гэж хэлэхгүй байгаа билээ? Гэвч эдгээр үл бүтэх этгээдүүд “магадгүй тийм л байж болох юм” гэж хэлдэг. Яагаад “тийм байж магадгүй” гэж? Бурхан гэдэг энэ. “Би ийм” хэмээн Кришна Өөрөө Бхагавад-гитад айлдсан. Кришна: “Энэ бол Би” гэж хэлсэн.

Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате (Бгита.10.8).. Түүнд бүх мэргэдүүд, ариун гэгээнтнүүд мөргөдөг…

Ингэж Бурхан Өөрөө биечлэн өөрөө өөрийнхөө тухай тайлбарласан байна. Түүнийг бүх нэр хүндтэй бодгалиуд хүлээн зөвшөөрдөг. Эрт цаг үеийн төдийгүй саяхны  500, 700 жилийн өмнөх аугаа аугаа ачарья нар болох Шанкарачарья, Раманужачарья, Мадхавачарья, Вишну Свами гэх мэт аугаа ачарья багш нар .. Сүүлийн 500 жилийн аугаа багш нар ч, мөн Шри Чаитанья Махапрабху гээд л.. Бүгд л Кришнаг Бурханы Дээд Бодгаль гэж үздэг. Гэтэл эдгээр үл бүтэх этгээдүүд Бурхан гэж хэн юм бол гээд л эрж хайж байна. ..Бурхан энд байна, гэтэл тэд түүнийг хайгаад л. Ийм ч учраас Бурханыг хайж байгаа мөртөө ямар нэг онол, төсөөлөл дэвшүүлэн тавьж байгаа бол энэ бүхэн нь тэнэглэл ба мэхлэлт юм.  Та Бурханыг мэдэхгүй. Үүнийгээ хүлээн зөвшөөр. Тэгсэн цагт бүх зүйл сайхан болно… Та Бурханыг Түүнээс Өөрөөс нь юм уу эсвэл Түүний төлөөлөгчөөр дамжуулан танин ойлгож болно. Эсрэг тохиолдолд энэ нь боломжгүй.

Шримад-Бхагаватам. 1.2.7 лекцээс. 1973 оны арван нэгэн сарын 13, Дели

Хүмүүс Бурханыг хайж байна. Сэтгэгчид гэж нэрлэгдэгчид, аугаа том эрдэмтэд Бурханыг танин мэдэхээр тэмүүлж байна. “Бурхан тийм байж магадгүй, тийм л байж болох юм” гэх мэтчилэн. Яагаад “тийм байж магадгүй” гэж. Та Бурханыг мэдэхгүй байна. Та тэр тухай мэдэхгүй гэдгээ зүгээр л хүлээн зөвшөөр. Яагаад та хууран мэхлээд байгаа юм бэ? “Магадгүй” гэдэг нь би мэдэхгүй ээ гэсэн үг. Гэвч та яагаад “би мэдэхгүй” гэж хэлэхгүй байгаа билээ? Гэвч эдгээр үл бүтэх этгээдүүд “магадгүй тийм л байж болох юм” гэж хэлдэг. Яагаад “тийм байж магадгүй” гэж? Бурхан гэдэг энэ. “Би ийм” хэмээн Кришна Өөрөө Бхагавад-гитад айлдсан. Кришна: “Энэ бол Би” гэж хэлсэн. Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате (Бгита.10.8).. Түүнд бүх мэргэдүүд, ариун гэгээнтнүүд мөргөдөг… Ингэж Бурхан Өөрөө биечлэн өөрөө өөрийнхөө тухай тайлбарласан байна. Түүнийг бүх нэр хүндтэй бодгалиуд хүлээн зөвшөөрдөг. Эрт цаг үеийн төдийгүй саяхны  500, 700 жилийн өмнөх аугаа аугаа ачарья нар болох Шанкарачарья, Раманужачарья, Мадхавачарья, Вишну Свами гэх мэт аугаа ачарья багш нар .. Сүүлийн 500 жилийн аугаа багш нар ч, мөн Шри Чаитанья Махапрабху гээд л.. Бүгд л Кришнаг Бурханы Дээд Бодгаль гэж үздэг. Гэтэл эдгээр үл бүтэх этгээдүүд Бурхан гэж хэн юм бол гээд л эрж хайж байна. ..Бурхан энд байна, гэтэл тэд түүнийг хайгаад л. Ийм ч учраас Бурханыг хайж байгаа мөртөө ямар нэг онол, төсөөлөл дэвшүүлэн тавьж байгаа бол энэ бүхэн нь тэнэглэл ба мэхлэлт юм.  Та Бурханыг мэдэхгүй. Үүнийгээ хүлээн зөвшөөр. Тэгсэн цагт бүх зүйл сайхан болно… Та Бурханыг Түүнээс Өөрөөс нь юм уу эсвэл Түүний төлөөлөгчөөр дамжуулан танин ойлгож болно. Эсрэг тохиолдолд энэ нь боломжгүй. Шримад-Бхагаватам. 1.2.7 лекцээс. 1973 оны арван нэгэн сарын 13, Дели
Scroll to Top